Саратов
Пристани в Саратове, фототипия Sherer, Nablodz, Москва, 1910-e гг.